کد خبر: 73236
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۰۱:۰۰

برنامهریزی برای صدور نسخه الکترونیکی آزمایشگاه در بخشهای بالینی بیمارستان

برنامه‌ریزی برای صدور نسخه الکترونیکی آزمایشگاه در بخش‌های بالینی بیمارستان

سلامت نیوز:مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت، گفت: استفاده درست از خدمات آزمایشگاهی به معنی مدیریت صحیح منابع و مصارف است و تمرکز ویژه‌ای بر بعد اقتصاد سلامت دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر سیامک سمیعی در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت: مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی شامل استفاده از ابزارهای متنوعی مثل آموزش پزشکان، اعمال محدودیت در ارائه خدمات آزمایشگاهی، مشاوره آسیب شناسی بالینی یا مسئول فنی به عنوان دروازه بان، تغییرات ساختاری، ممیزی و ارزیابی بالینی و سایر موارد است و وجود بستر فناوری اطلاعات برای موفقیت آن حیاتی است.

وی با بیان اینکه آموزش پزشکان، راهنماهای بالینی و کارنامه یا نمایه سازی پزشکان جزو برنامه های وزارت بهداشت در حوزه آزمایشگاه های مرجع سلامت است، افزود: حذف و ممنوعیت تجویز برخی آزمایش ها برای بیماران بستری و تدوین فرمولری بیمارستانی از دیگر اقدامات ما در این حوزه است.

سمیعی خاطرنشان کرد: سامانه های پیشرفته مدیریت اطلاعات بیمارستانی این قابلیت را دارند که در هنگام ورود درخواست آزمایش به تصمیم گیری پزشک کمک کنند و در ارائه خدمت از الگوریتم آزمایشگاهی که از ابزارهای موثر مدیریت بهره‌برداری است تابعیت کنند.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال برنامه ریزی برای صدور نسخه الکترونیکی آزمایشگاه در بخش های بالینی بیمارستان ‌و درمانگاه ها و اتصال آن به سامانه مدیریت یکپارچه اطلاعات آزمایشگاهی در آزمایشگاه های بیمارستانی هستیم، گفت: در اردیبهشت ماه اولین دستورالعمل مدیریت بهره برداری در مورد آزمایش های پرهزینه با تاکید بر محدودیت دفعات تجویز و تجویز همزمان آزمایش و نظام مند کردن تجویز تکراری و الزام درج تشخیص یا علت و ضرورت تکرار تجویز در نسخه ابلاغ شده است. تمرکز اصلی این دستورالعمل بر خدماتی است که عمدتا در بخش سرپایی ارائه می‌شوند.

وی ادامه داد: در ارتباط با فورمولری بستری که کارازمایی آن در خردادماه آغاز شد، کسب اطمینان از عدم وجود انحراف و رعایت فرمولاری بستری از طریق سامانه HIS بیمارستان و انجام ممیزی بالینی ماهانه با مشارکت آسیب شناس یا مسئول فنی آزمایشگاه و نماینده مدیریت بیمارستان حایز اهمیت است.

سمیعی با بیان اینکه استفاده درست از خدمات آزمایشگاهی به معنی مدیریت صحیح منابع و مصارف است و تمرکز ویژه ای بر بعد اقتصاد سلامت دارد، خاطرنشان کرد: در جشنواره تجارب موفق بیمارستانی ۸ درصد تجارب مرتبط با آزمایشگاه است که ۲.۵ درصد آن به مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی اختصاص دارد.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: گزارش کارآزمایی فرمولری خدمات آزمایشگاهی بستری از ۳۹ دانشگاه کشور به معاونت درمان ارسال شده است و در صورت صلاحدید معاون درمان، کارآزمایی تا پایان سال تمدید خواهد شد.

بنابر اعلام وبدا، وی بیان کرد: یکی از برنامه های کلیدی و مهم، ابلاغ شاخص های کیفیت مبتنی بر کاهش خطاهای آزمایشگاهی و بهبود ایمنی بیمار خواهد بود. درحال حاضر، در حال نظرخواهی از صاحبنظران و فوکال پوینت‌های دانشگاهی مان در مورد این شاخص ها هستیم و همچنین امیدواریم سامانه ثبت و پایش این شاخص ها تا انتهای سال ایجاد شود.

سمیعی با بیان اینکه با ابلاغ این شاخص های کیفیت در واقع تاکید ما بر روی کیفیت بیشتر از بعد ارتقای ایمنی بیمار و کاهش خطاهای آزمایشگاهی است، تصریح کرد: اجرای مناسب‌تر دستورالعمل‌ها، پروتکل‌ها و راهنماهای بالینی در آزمایشگاه ها منجر به بهره وری بیشتر و بهبود مراقبت و درمان بیماران می شود.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت در پایان گفت: مشکل معاونت های درمان و بیمارستان ها در رابطه با منطبق کردن HISها با الزامات مدیریت بهره‌برداری خصوصا فورمولری بستری با دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت مطرح شده و امیدواریم در ادامه کارآزمایی، اکثر قواعد قابل اجرا و گزارش ها قابل تولید باشند.+ 0
مخالفم - 0

منبع: http://www.salamatnews.com/news/258557/برنامه‌ریزی-برای-صدور-نسخه-الکترونیکی-آزمایشگاه-در-بخش‌های-بالینی-بیمارستان
بازدید: 19

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید